تاریخ: 07 مرداد 1400 - 19 ذی الحجه 1442 - 2021 July 29
کد خبر: 122
تاریخ انتشار: 5 اسفند 1399 - 19:35:50
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
30 سال تاخیر برای تغئیر نام یک شهر
وقتی مطلبی از اقای نصرالله کریمی در نشریه بستکیه در باره تغئیر نام شهر گاوبندی به پارسیان خواندم تعجب کردم .مردم جنوب چه صبری دارندو ادرات ما چقدر برای تغئیر فقط نام  یک شهر این دست و ان دست کرده اند. طی تماسی که با ایشان داشتم اجازه نشر انرا در سایت ستاره اوز طلب کردم که موافقت نمودند .
 


اقای نصرالله کریمی معلم بازنشسته،محقق و پژوهشگر، مؤلف و مسوول انجمن مؤلفین و نویسندگان شهرستان پارسیان هستند که تاکنون چندین کتاب در مسائل مختلف شهرستان پارسیان به چاپ رسانده اند کتابهایی همچون آیین همنشینی و دوستی/   ازترکمن تا پارسیان-/  پارسیان پاسبان خلیج فارس و ....چندین کتاب و مطالب دیگر .  / ستاره اوز
سیرتغییر نام گاوبندی به پارسیان
 
نصرالله کریمی / مردم گاوبندی خصوصا جوانان از سال های دور خواستار تغییر نام شهر خودبوده اند. در فروردین ماه سال 1356 آقای محمد علی آموزگار نماینده مردم شهرستان بندر لنگه در مجلس شورای ملی خواستار تغییر نام بخش گاوبندی شد.)بند 3 صورت جلسه انجمن شهر گاوبندی مورخه 22/2/1356 نامه شماره12066 مورخ 7/1/1356 آقای محمد علی آموزگار در مورد تغییرنام بخش گاوبندی در انجمن قرائت گردید و اعضاءانجمن از آقای آموزگارتشکر داشتند.(
 
شورای بخش گاوبندی به ریاست آقای محمدی بخشدار وقت در مورخه 22/1/1356تشکیل جلســه داده که در این جلسه اعضاء شورا تغییر نام بخش گاوبندی به »شاهین شهر«، خواستار شدند.
 
در صورت جلسه مذکور آمده است که در چند سال قبل برای تغییر نام گاوبندی به» شاهین کوه« اقدام شده بود ولی چون این نام در جای دیگری بوده مورد موافقت واقع نگردید. شورای بخش گاوبندی در کنار نام شاهین شهر نام »پارت« را هم پیشنهاد داده بودند.
 
خواســته مردم در این صورت جلســه ،طــی نامه شــماره 740مورخ 10/2/1356 فرمانداری بندر لنگه به اســتانداری هرمزگان ارســال شد  واســتانداری نیز طی نامه 3064 مورخ 22/2/1356 به وزارت کشــورارسال نمودند.
 
وزارت کشور نظر خود را در خصوص تغییر نام گاوبندی طی نامه شماره 613/10953 مورخ 4/5/1356 به استانداری هرمزگان اعالم نمودند. دراین نامه آمده است »موضوع مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه در شورای بررسی نام های جغرافیایی ، متشــکل از نمایندگان فرهنگستان زبان ایران ،سازمان جغرافیایی کشورو وزارت کشور مطرح گردید.شورای مزبور پس از پژوهش های همه جانبه از بین چندین نام ،پالیزان را برای بخش گاوبندی و مرکز آن انتخاب نمود
 
اســتانداری نظر وزارت کشور را طی نامه ای به فرمانداری ابلاغ  نمود، مکاتبات متعددی صورت گرفت ولی چون در ســال 1357 با حرکت های  انقلابی مردم همزمان بود لذا موضوع تغییر نام مسکوت ماند.
 
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در ســال 1361 بخشدار وقت گاوبندی آقای محمدی شجاع اقدام به تغییر نام نمود و نام گاوبندی را به »گل بندی« تغییر داد.تابلو گل بندی بر ســردرب بخشداری نصب شد و دفترچه های تعاونی مزین به نام گل بندی گردید
 
چون این اقدام مراحل اداری را طی نکرده بودً
با مخالفت وزارت کشــور مواجه گردید و مجــددا گاوبندی نام این بخش باقی ماند.
در آبان ســال 1379 از سوی دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور ، ازاستانداری هرمزگان خواستار تغییر نام گاوبندی شد. در این نامه آمده است که گاوبندی برای نامیدن بخش و شهر نام مناسبی نمی باشد.در همین سال در زمان بخشداری آقای اکبر قاسمی فراخوان تغییر و تعیین نام صورت گرفت ونام های متعددی پیشــنهاد شــد و مکاتباتی هم انجام گرفت.
 
در مرداد سال 1381 فرمانداری بندر لنگه مجددا خواستار تغییر نام بخش و شهر گاوبندی گردید.
در شهریورماه سال 1381 جلسه شورای نام گذاری به ریاست آقای علی اکبر نکهت یاربخشدار وقت گرفته شــد. در این جلسه نام »زرین دشت« مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورا قرار گرفت وبدین ترتیب نظر مردم پس از انعکاس به فرمانداری و استانداری به اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور اعلام گردید.
 
در آســتانه ارتقاء بخش گاوبندی به شهرستان مجددا در اردیبهشت سال 1383 شورای نامگذاری به ریاست آقای نکهت یار بخشدار وقت تشکیل شد. اعضای شــورا پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء سه نام را برای شهرستان ومرکز شهر پیشنهاد دادند:
 
1-شهرستان پارسیان به مرکزیت شهر پارسیان
2-شهرستان پارسیان به مرکزیت پارس شهر
3-شهرستان پارسیان به مرکزیت فرهنگ شهر
 
چند ســال طول کشــید واقدامی صورت نگرفت تا اینکه در ســفر اول دکتر محمود احمدی نژاد ریاســت جمهوری اسلامی ایران به گاوبندی)۱۳۸۶/۱/۲۹) فرماندار وقت آقای نکهت یار و حجت االسلام راشدی امام جمعه شهرستان پارسیان و شیخ احمد خنجی امام جمعه اهل سنت شهر پارسیان از استانداروقت آقای شیخ الاسلامی پیگیری موضوع تغییر نام را از رییس جمهورخواستار شدند.
 
ریاست محترم جمهوردر همان لحظه در حین سخنرانی پرسیدند که این دو بزرگوار(ئمه جمعه شیعه و سنی)راضی هستندو پس از روبه رو شدن با پاسخ مثبت هردو امام جمعه ،آقای رییس جمهورنام پارسیان را به جای گاوبندی اعلام کرد که با تشویق واستقبال مردم موردتأیید قرار گرفت .
 
پس ازتصویب در هیأت وزیران(جلسه هیات وزیران۱۳۸۶/۲/۲۳) رسمابه فرمانداری ابلاغ گردید.
منبع: پارسیان در آیینه اسناد، نصرالله کریمی
منابع استفاده شده:آرشیوملی ایران 48420-293
آرشیو فرمانداری پارسیان
 
 
 
* شهرستان پارسیان یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان در جنوب ایران است. مرکز آن شهر پارسیان است که فاصلهٔ آن تا بندر لنگه ۲۲۰ کیلومتر است. با توجه به اینکه این ناحیه گرم و مرطوب است، اما آب و هوای پارسیان از سایر نقاط استان معتدل‌تر است.
شهرستان پارسیان (قبلا گاوبندی )یکی از بخش‌های تابع شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان بوده‌است که در سال ۱۳۸۳ به شهرستان ارتقاء یافت.
 

 


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کد امنیتی:   
مجله خبری فیشور
اب و هوای  اوز
اوز امروز
عصر ایران
رقص گل
پایگاه خبری صحبت نیوز