تاریخ: 04 آبان 1400 - 19 ربیع الاول 1443 - 2021 October 27

آرشیو طبیعت

بیاد حضور پرفسور کردوانی در اوز
مردم ایران و همشهریان از درگذشت این انسان کوشا و موثر متاسف هستند و به خانواده ایشان و جامعه علمی تسلیت عرض می کنند و امیدوارند جامعه  ما به نصایح و نظرات ایشان توجه لازم مبذول دارند  . در زندگی هر کسی به ندرت اتفاق می افتد که با افراد سرشناس و انساندوست و از بزرگان و مفاخر کشور و جهان دیدار داشته باشد و او را از نزدیک ببیند  درسوم  مرداد ماه 1396 این اتفاق برای همشهریان و اوزیها افتاد و پرفسور کردوانی در.....  
زندگی سبز
فرهاد ابراهیم پور / درخت خرما از اغاز حضور اوزیها در منطقه بوده است و یکی از راه های امرار معاش و زندگی بسیاری از مردم قدیم اوز؛ کاشت و برداشت محصول خرما بوده است. قبلا که راه خارج اینهمه باز نبود و حمل و نقل و ارتباطات به اندازه الان نبود؛ خرما قوت جان بخش زندگی بسیاری از مردم ما بوده است. نان و خرما و سبزی این سه در.... 
فرهاد ابراهیم پور / سال کم ابی و خشکسالی
امسال سالی با کمترین بارندگی داشتیم و در ماههای پایانی سال گذشته نیز وضعیت چنین بود و اکنون نیز تا چند ماه دیگر معلوم نیست خبری از باران باشد و بدلیل عدم بارندگی در زمستان سال گذشته بهار بی سبزه و خشکی نصیب طبیعت منطقه شد. نه بوته ها قد کشیدند نه سبزه ها رشد کردند و نه دانه و گلی ببار امد تا پرندگان منطقه از ان استفاده کنند .  م تاسفانه آبی در کوه   
طبیعت اوز
طبیعت وحیوانات وپرندگان منطقه اوز www.ewazstars.com عکس های دیگری از طبیعت اوز بیشتر عکس ها در پائیز 1386 هجری شمسی گرفته شده است
مجله خبری فیشور
اب و هوای  اوز
اوز امروز
عصر ایران
رقص گل
پایگاه خبری صحبت نیوز