تاریخ: 09 بهمن 1401 - 07 رجب 1444 - 2023 January 29

آرشیو عکس

عکس ها
زمانی بود که نمی دانستیم سوئد کجاست و کجای جهان قرار دارد و فقط در کتاب های درسی با ان و پایتخت ان اشنا بودیم مردم عادی و کسانی که کمتر سواد داشتند اگر بگوئیم هیچ اطلاعی از کشور سوئد نداشتند دروغ نگفته ایم .  و در تاریخ چند ساله اوز نیز جایی نخوانده ام که اوزی انجا بوده باشد و تا انجا که میدانم یک نفر بنام اقای افسر قبل از انقلاب در انجا زندگی میکرد که بعد از انقلاب یا در بحبوبه انقلاب به اوز بازگشت .  انقلاب که شد و بدنبال ان جنگ 8 ساله ایران و عراق سیل مهاجرت به کشورهای دور و نزدیک شروع شد و اوزیها هم از این قاعده مثتسنی نبودند و افراد زیادی مستقیم و یا غیر مستقیم به انجا رفتند که نسبت به تعداد اوزیها در دیگر کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی فزونی گرفت .بسیاری از این همشهریان انجا ماندند و به کار و زندگی مشغول شدند .  این عکس هایی که ملاحظه میکنید از کشور سوئد است چایی که چندین خانواده اوزی در انجا زندگی میکنند و هنوز هم بزرگتر های خانواده نان و مهوه و برنج گوشت لی تش یادشان نرفته و اگر فرصتی دست دهد سری به ولایت هم می زنند 
مجله خبری فیشور
اب و هوای  اوز
اوز امروز
عصر ایران
رقص گل
پایگاه خبری صحبت نیوز