تاریخ: 07 مرداد 1400 - 19 ذی الحجه 1442 - 2021 July 29

آرشیو چند رسانه ای

واکسن ویروس کرونا در جهان
به گزارش اسپوتنیک ، سازندگان واکسن روسی« اسپوتنیک V» ضد کووید به کمپانی انگلیسی – سوئدی AstraZenec، پیشنهاد کردند آزمایشات بطور مشترک انجام شود. آزمایشاتی که داوطلبان در آن شرکت کردند و دُز کامل واکسن AstraZenec را دریافت کردند 62 درصد کارایی  نشان داده است.  
مجله خبری فیشور
اب و هوای  اوز
اوز امروز
عصر ایران
رقص گل
پایگاه خبری صحبت نیوز